Een spaarpotje voor later

belastingvrij sparen voor uw nakomelingen

Objectief studieverzekeringStuderen kost vaak meer dan u zich vooraf realiseert. Afhankelijk van het niveau, de studierichting en of uw kind thuis- of uitwonend is, kunnen de kosten oplopen tot ruim € 1.100,- per maand. Denkt u maar eens aan collegegeld, studieboeken, zorgverzekering, kleding, telefoon en eventuele kamerhuur. U kunt hier nu al geld voor opzij leggen, met de studieverzekering.

De studieverzekering is een verzekering op het leven van één ouder, meestal de kostwinner. U betaalt gedurende een bepaalde periode maandelijks of jaarlijks een premie. Met dit bedrag bouwt u een kapitaal op dat op de einddatum, meestal de 18e verjaardag van uw kind, vrij komt voor het bekostigen van de studie. U kunt de einddatum ook later in laten gaan en de uitkering gebruiken om een studieschuld mee af te lossen.

Studieverzekering alleen voor studie?
Blijkt uw kind toch niet te gaan studeren, dan kan de uitkering ook voor een andere bestemming worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een eerste woning. En ook dat heeft een groot voordeel. Vanaf 2018 kan de kosten koper namelijk niet meer worden meegefinancierd in de hypotheek. Bij een koopprijs van € 200.000,-, moet dus in ieder geval € 10.000 worden betaald om de bijkomende kosten te betalen. Voor starters wordt het daardoor steeds moeilijker om een woning te kopen.

Uitkering verzekerd
In veel gevallen bent u, als kostwinner, degene die de premie betaalt. Komt u voor het einde van de looptijd te overlijden, dan hoeft er vanaf dat moment geen premie meer te worden betaald. Wel blijft het verzekerd kapitaal op de einddatum gegarandeerd. Uw kind ontvangt dus altijd de volledige uitkering, zodat er toch gestudeerd kan worden.

Studieverzekering: ook voor grootouders
Ook grootouders kunnen ervoor kiezen om een studieverzekering voor hun kleinkinder(en) af te sluiten. Zo kunnen zij direct bijdragen aan de toekomstige studie van hun kleinkind. Het is ook mogelijk om hierbij gebruik te maken van de mogelijkheid om jaarlijks onbelast aan kinderen of kleinkinderen te schenken. Zo kan belastingvrij vermogen worden overgeheveld.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit financiële product.

 

Pin It on Pinterest