Vol zelfvertrouwen ondernemen

dankzij de juiste ondernemers verzekeringen

bedrijfs verzekerenOndernemers verzekeringen

Om de financiële risico’s die u loopt met uw onderneming te verkleinen, zijn er verschillende ondernemers verzekeringen.

Objectief Hypotheken en Verzekeringen vindt het belangrijk om samen met u te kijken naar de risico’s die u loopt met uw onderneming. Wij bespreken hierbij de mogelijkheden en noodzakelijkheden, zodat u kunt bepalen welk risico u zelf wilt dragen of juist wilt verzekeren.

 

Welke risico’s loopt u met uw bedrijf en welke ondernemers verzekeringen passen bij uw onderneming?

Neem contact met ons op om dit samen met u in kaart te brengen.

Objectief schade en letsel verzekeringenSchade en letsel verzekeringen voor ondernemers

Een aanprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt de schade die kan ontstaan wanneer u tijdens uw werk schade aan een ander toebrengt. Dit is de zogenaamde zaakschade en letselschade. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de vermogensschade die u aan derden toebrengt door de uitoefening van uw beroep.

Als u als ondernemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, heeft dit grote gevolgen voor uw inkomen en mogelijk zelfs voor uw onderneming. Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt u de financiële risico’s.

Objectief pensioenPensioen of oude dag voorzieningen voor ondernemers

In sommige bedrijfstakken bent u verplicht om deel te nemen aan het pensioenfonds van die bedrijfstak. Is dat niet het geval, dan moet u zelf zorgen voor uw pensioen. Dit kan bijvoorbeeld via een lijfrenteverzekering.

Objectief bedrijfshuisvestingVerzekeringen omtrent de bedrijfshuisvesting

Heeft u een bedrijfspand, dan bent u meestal verplicht om deze te verzekeren met een gebouwenverzekering. Deze verzekering dekt de schade aan uw pand door brand, blikseminslag of ontploffing. Uw gebouwverzekering is nauw verweven met uw inventarisverzekering en eventueel uw bedrijfsschadeverzekering.

Met een opstal- en inventarisverzekering dekt u de schade die door brand of inbraak is ontstaan aan de voorraden en bedrijfsinventaris in uw pand.

Objectief autoverzekeringAuto(‘s) van de zaak?

 

Ieder Nederlands motorvoertuig dient tenminste verzekerd te zijn met een autoverzekering met wettelijke aansprakelijkheid (WA). Dit geldt dus ook voor bedrijfsauto‘s.

Objectief rechtsbijstandConflicten met werknemers, leveranciers, overheid of zakenpartners

Heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan regelt de verzekeraar dat u juridische hulp krijgt bij conflicten met werknemers, leveranciers, de overheid of zakenpartners.

Een verzekering voor ziekteverzuim dekt de kosten die u als werkgever verplicht bent om door te betalen aan uw medewerker tijdens de eerste twee jaar van diens ziekte.

Veel gestelde vragen:

Hoe werkt Objectief Hypotheken en Verzekeren?
Samen met u maken wij een risico-inventarisatie. We beoordelen de te verzekeren risico’s, maar ook de andere risico’s die u in uw onderneming loopt. Zo bespreken wij onder andere de algemene leveringsvoorwaarden en de betalingscondities van uw onderneming. Wij zijn van mening dat u bewust risico’s verzekerd en eventueel ook zelf bewust risico’s niet verzekerd.
Kan Objectief Hypotheken en Verzekeren mijn zakelijke verzekeringen overnemen?
Als ondernemer wilt u bezig zijn met ondernemen. Daar hoort ook verzekeren bij. Belangrijk is dat u een adviseur heeft die u hierbij helpt. Iemand die u een meerwaarde biedt dankzij zijn kennis en ervaring. Objectief Hypotheken en Verzekeringen kan deze meerwaarde voor u zijn. Wij kunnen uw verzekeringen dus van u overnemen, maar willen dit niet zonder er kritisch naar te hebben gekeken. Samen met u maken wij een risico-inventarisatie. We beoordelen de te verzekeren risico’s, maar ook de andere risico’s die u in uw onderneming loopt. Zo bespreken wij onder andere de algemene leveringsvoorwaarden en de betalingscondities van uw onderneming. Wij zijn van mening dat u bewust risico’s verzekerd en eventueel ook zelf bewust risico’s niet verzekerd. Neemt u contact met ons op om uw verzekeringen door te nemen.
Welke verzekeringen zijn van belang voor een startend ondernemer?
Er zijn twee verzekeringen die u als ondernemer verplicht bent om af te sluiten: een WA-verzekering voor uw auto en een zorgverzekering. Alle andere verzekeringen zijn niet wettelijk verplicht. Maar als zelfstandig ondernemer is het fijn dat iemand samen met u de risico’s in uw onderneming doorloopt en vervolgens met u kijkt welke verzekering voor uw onderneming van belang zijn en welke verzekeringen niet. U kunt contact met ons opnemen om samen de risico’s van uw onderneming door te spreken.
Kan ik als ZZP’er mijn zakelijke auto tegen cataloguswaarde exclusief BTW verzekeren?
Ja, dat kan, alleen niet via onze site. Deze is uitsluitend bestemd voor het online sluiten van niet-zakelijke verzekeringen. Wij verzoeken u telefonisch contact met ons op te nemen via telefoonnummer 088 – 08 08 300.

Pin It on Pinterest